ТК Бус Перник ООД

Категория: Пътнически транспорт


Населено място: Перник


Адрес: УЛ.ЖЕЛЕЗНИЧАРСКА № 15


Телефон: 076591796


Мобилен: 0898617897


Имейл: bus.pernik@abv.bg


Facebook: BUS PERNIK


Web: https://buspernik.com/

„СИГУРНОСТ И КОМФОРТ ЗА ВАШЕТО ПЪТУВАНЕ!“

ТК Бус Перник ООД е основана през 2000г. и има повече от 16 години опит в транспортния сектор. Основният предмет на дейност на фирмата е обществен  превоз на пътници по редовни автобусни линии, специализиран превоз на ученици и работници и случаен превоз на пътници на територията на страната. От 2012г. фирмата притежава и лиценз за международен превоз на пътници. От  2015г. дружеството е регистриран Туроператор и туристически агент с Удостоверение за регистрация № РК-01-7425/25.06.2015г. издадено от Министерство на Туризма. Ежедневните ни усилия са насочени към сигурен транспорт и високо ниво на обслужване на нашите клиенти. Дейността ни се  осъществява чрез чудесен екип от висококвалифицирани служители. Вътрешнофирмената ни информационна и комуникационна система дава максимална оперативност на екипа, както и достъп на нашите клиенти до нужната им информация и комуникация с нас. Това, съчетано с опита и професионализма на нашите служители и сигурността на превозните средства печелят ежедневно доверието на нашите клиенти и пъртньори.

Случаен превоз на пътници

  • организирани пътувания
  • екскурзии в страната и чужбина

Специализиран превоз на пътници

  • превоз на ученици
  • превоз на работници и служители

Транспортна услуга:

  • за автобус до 19 места:  1.30лв./км. без ДДС
  • за автобус до 50 места:  1.60лв./км. без ДДС

Цената подлежи на корекция в зависимост от изминатите километри.

Превоз по редовни автобусни линии

линия №  1    Профилакториум – кв.Калкас

линия №  4    Кристал – Гробищен парк

линия № 11   гр. Перник – м. Бреста

линия № 12   гр. Перник – с. Люлин

линия № 21   гр. Перник – с. Рударци – с. Кладница

линия № 23   гр. Перник – с. Драгичево

линия № 24   гр. Перник – с. Бучино

линия №   –   гр. Перник – с. Дрен

линия №   –   гр. София – с. Кладница

Редовни линии

Линия №1  кв.Калкас – Профилакториум

кв.”Калкас
6:00/7:00/8:00/9:00/10:00/11:00/12:00/13:00/14:00/15:00/16:00/17:00/18:00/19:00/20:00/
21:00

Профилакториум
6:30/7:30/8:30/9:30/10:30/11:30/12:30/13:30/14:30/15:30/16:30/17:30/18:30/19:30/20:30/
21:30

Линия № 4  кв.Калкас – р.Тева

Кристал
6:30/7:30/8:30/9:30/10:30/11:30/12:30/13:30/14:30/15:30/16:30/17:30/18:30/19:30

Гробищен парк
7:00/8:00/9:00/10:00/11:00/12:00/13:00/14:00/15:00/16:00/17:00/18:00/19:00

Забележка: В неделни и празнични дни разписанието се изпълнява от 8:00 до 14:00 ч. Подчертаните курсове се изпълняват от и до рудник “Тева”.

Линия № 11  гр.Перник – Бреста

Перник
08:15/11:50/14:40/16:10/17:15

Бреста
6:55/8:35/12:20/15:00/16:30/17:35

Забележка:В неделни и празнични дни курсовете на 6:30/16:10/17:15ч. не се изпълняват.В почивни и празнични дни се изпълняват само подчертаните курсове.

Линия № 12  гр.Перник – с.Люлин

Перник
4:50/5:50/6:25/6:50/7:50/9:30/10:30/11:50/13:15/14:40/16:10/17:15/18:20/19:00/
20:15/21:10/22:45

Люлин
4:20/5:20/6:20/7:00/7:20/8:20/10:30/11:30/12:20/13:50/15:20/16:50/17:50/19:00/19:30/
20:45/21:40/

Забележка: Курсът на 06:50 ч. от Перник и курса на 07:20 ч. от с.Люлин в събота,неделя и празнични дни не се изпълнява. Курсовете на 16:10 ч. от Перник и на 08:20 ч. от с.Люлин в събота и неделя влизат в Бреста. Курса на 06:20ч. от с.Люлин в събота,неделя и празнични дни влиза в Бреста. Подчертаните курсове влизат в Бреста.

Линия № 21  гр.Перник – с.Кладница

Перник 
06:00/07:00/08:00/09:00/10:00/11:00/12:00/13:00/14:00/15:00/16:00/17:00/18:00/19:00/
20:00/21:00/22:00

с.Кладница
05:00/06:00/07:00/08:00/09:00/10:00/11:00/12:00/13:00/14:00/15:00/16:00/17:00/18:00/
19:00/20:00/21:00

Забележка: Сутрешният курс на 05:00 ч. от с.Кладница и вечерния курс на 22:00 ч. от Перник минават през  с.Драгичево. Курсовете на 05:00 ч., 06:00 ч., 07:00 ч. и 13:00 ч. от Кладница и на 07:00 ч.,15:00 ч.,17:00 ч. и 22:00 ч. от Перник минават през сп.”Метал”. На 7.15 ч. от с.Рударци се изпълнява допълнителен курс сезонно от 15 септември до 30 юни с автобуси от клас А и В. Курсът на 20:00 ч. от Перник в почивни и празнични дни се изпълнява в 20:10 ч.

Линия № 23  гр.Перник – с.Драгичево

Перник
7:20/9:45/12:20/14:10/15:40/17:10/18:15/19:15/22:00

Драгичево
6:50/8:00/10:20/12:50/14:50/16:15/17:40/18:45/19:45

Забелeжка: Курса на 07:20 ч. от Перник минава през сп.”Метал”.

Линия № 24  гр.Перник – с.Бучино

Перник 
6:30/7:45/10:00/11:50/13:20/14:30/16:30/17:50/19:30/22:00

с.Бучино
5:10/6:00/7:00/8:30/10:30/12:30/13:50/15:00/17:10/18:30/20:30

Забележка: Курсовете на 10:00 ч.,13:20 ч. на 19:50 ч. от Перник се изпълняват до и от Аланджова махала, а всички останали до и от Бачова махала.Курса в 19:30ч. се изпълнява  до Бачова и Аланджова махала с връщане от Аланджова махала. Всички подчертани курсове минават през сп.”Метал”.

гр.Перник – с.Дрен

Перник
7:55/17:45

Дрен 
9:05/19:05

гр.София – с.Драгичево – с.Кладница

София
7:00/9:00/11:00/13:00/15:00/17:00/19:00/21:00

Кладница
6:00/8:00/10:00/12:00/14:00/16:00/18:00/20:00