Скорпион Шипинг ООД

Категория: Транспортни услуги


Населено място: София


Адрес: ул. “Първа българска армия” 18,


Телефон: +359 2 926281


Факс: +359 2 9262837


Имейл: bblajev@scorpion-shipping.net


Facebook: Скорпион Шипинг


Web: www.scorpion-shipping.net/

ИнформацияГалерияЗапитване
Скорпион Шипинг ООД е създаден на 31 януари 1992 г.
Основна дейност – международна спедиция, логистика и транспорт

Услуги

 • Складова логистика
 • Митнически и свободен склад
 • Групажни линии от/до Бенелюкс, Германия, Австрия, Турция, Франция, Ирландия, Португалия, Италия, Англия, Швейцария, Испания, Дания, Финландия; доставки в страната;
 • Консолидиране на малки пратки
 • Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти
 • Складиране на фармацевтични продукти с контролиран температурен режим
 • Складиране на наркотични лекарствени продукти
 • Складова логистика на опасни химически вещества и смеси в специализиран склад
 • Търговия на едро с ветеринарномедицински продукти
 • Логистика на текстил и конфекция на закачалки
 • Качествен контрол на текстил
 • Митнически агент
 • Одобрен получател – режим Общностен транзит и режим ТИР
 • Процедура за оформяне на място
 • Самолетна спедиция
 • Комплекти и контейнеризирани товари по шосе, железница и море
 • Комбинирани транспорти
 • Претоварвания за и от Близкия Изток и Централна Азия
 • Инвентаризация на търговски обекти
 • Пакетиране
 • Застрахователни услуги
 • Счетоводни услуги по ДДС представителство

Комплектни товари. Контейнери

Направление комбинирани превози, транспортни проекти, комплектни товари, логистични услуги:

 • Доставки по цял свят с автомобили, железница, по въздух и море
 • Комбинирани транспортни технологии
 • Превози с контейнери
 • Транспортни проекти / Комплектни доставки
 • Специфични операции в свободни безмитни зони
 • Превоз на извънгабаритни / тежки товари

Въздушен и морски транспорт

Международни самолетни превози по цял свят. Спедиторска обработка и транспорт на всякакви стоки: генерални товари, лесноразваляеми стоки, живи животни, лични вещи, ценни пратки…

Контейнерни превози по море (вкл. малки пратки).

Пълно логистично и митническо обслужване, митническо складиране, експресна доставка от митнически склад до получатели в страната, товарене от всеки пункт в България и превоз до летище София.

Митнически склад на летище София.

Висококвалифициран опитен персонал, притежаващ дипломи на IATA

Вашето име (задължително)

Вашият Email (задължително)

Относно (задължително)

Вашето съобщение