БОМАР СПЕД ТРАНС ООД

Категория: Международен транспорт


Населено място: София


Адрес: бул. Рожен 24 А


Телефон: +359 2 803 40 37


Факс: +359 2 803 40 40


Имейл: konova@bomarspedtrans.com


Web: http://bomarspedtrans.com

 

НАШАТА МЕЧТА Е БЪЛГАРИЯ ДА РАЗВИЕ ПЪЛНИЯ СИ ПОТЕНЦИАЛ НА ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР НА БАЛКАНИТЕ

БОМАР СПЕД ТРАНС е водеща логистична компания, развиваща се динамично според нуждите на нашите клиенти и световните тенденции в логистиката.
Специализирали сме се във вътрешнообщностните международни експресни доставки, където партнираме с водещите европейски компании. Това партньорство ни позволи да развием групажни линии с всяка европейска държава, като услугата е от врата до врата.

НИЕ СМЕ

гъвкави, динамични, позитивни, отдадени, честни и коректни в работата си. Стремим се да намираме решения във всякакви ситуации. Поемаме отговорност за действията си и защитаваме интересите на нашите клиенти и партньори.

НАШИЯТ ФОКУС

да преодоляваме всекидневните предизвикателства в екип и винаги да намираме решение.

ВЯРВАМЕ,

че неразрешими проблеми не съществуват и всичко е възможно, стига да работим заедно.

ЗА НАС

личното отношение, вниманието към детайлите и възможността да реагираш според ситуацията, са предпоставки за дългогодишно и ползотворно партньорство.

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО

пред нас в следващите 5 години е да се утвърдим като надежден и предпочитан логистичен партньор и напълно да затворим кръга от логистични решения към нашите клиенти.

УСЛУГИ: