Професия шофьор на животновоз

Професия шофьор на животновоз

Животновоз

Животновоз – специализирано превозно средство за превоз на животни притежаващо необходимите условия по време на транспортиране. Превозните средства могат да бъдат тип ремаркета, платформи и камиони на едно или няколко нива за превоз на говеда, овце, кози, прасета, коне, кокошки и др.

Професия шофьор на животновоз

Обикновено всеки водач на подобен тип транспортна техника е необходимо да притежава необходимата категория за управление на такова транспортно средство. Поради стриктните държавни изисквания при превоз на животни, е необходимо водачът да премине курс за придобиване на Удостоверение за обучение по хуманно отношение към животните по време на транспортиране.

От изключително значение е камионите, с които се превозват животни да бъдат в отлични хигенни условия и да притежават термографи за отчитане на температурата на животните по време на път. Най-често превозвачите разчитат на безжични такива за мобилна връзка и актуално отчитане в движение. Всяко транспортно средство се проверява от специализирана комисия, след което се издава сертификат за краткотрайни и продължителни пътувания. Всеки професионален шофьор трябва да отговаря на редица изисквания свързани със заповеди и наредби относно превоз на животни. Ветиринарните изисквания трябва да се спазват безкомпромисно.

Полезно:

Курсове за хуманно отношение към животните по време на транспортиране

Работа за шофьори на животновоз

Обяви за продажба на животновози